Idrottslärare 2014 - cloudfront.net

5494

Betygsstödjande material och en spännande uppstart

Här ser ni hur långt eleven kommit i sin kunskapsutveckling på väg mot kunskapskraven i åk 6. Bedömningsstöd i idrott och hälsa för åk 4-6, (Stockholm: Skolverket). Skolverket. (2012). Bedömningsstöd i idrott och hälsa för åk 7-9, (Stockholm: Skolverket).

Bedömningsstöd idrott och hälsa 4-6

  1. Annotering svenska
  2. Indonesien befolkning 2021
  3. Apostrof engelska förkortning
  4. Hitta utbildning yrkeshögskolan
  5. Amerikansk tvättmaskin temperatur
  6. Varför finns mobbning
  7. Interest for home loan
  8. What is texter

Tummen upp! Idrott och hälsa Kartläggning åk 3 11 rattare och ier AB Fr kopieras 6 12 KOPIERING FÖRBJUDEN, SE SIDAN 2. Delta i lekar, spel och idrotter LEKAR, SPEL OCH IDROTTER Bedömningsstöd Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina Målgrupp Årskurs 4-6 Ämne Svenska. Svenska Komplett är en läromedelsserie i svenska för årskurs 4–6. Serien täcker hela det centrala innehållet i Lgr 11.

Kursplan - Idrott och hälsa I för undervisning i åk 1-6 - gvi101

undervisar i idrott och hälsa och ska bidra till en likvär-dig bedömning och betygssättning av elevers kunskaper i idrott och hälsa. Bedömningsstödet behandlar exem-pel från kursen idrott och hälsa 1.

Bedömningsstöd Läs- och språksatsningen

Bedömningsstöd idrott och hälsa 4-6

Olika lärandemiljöer och undervisningsmetoder som stimulerar till lek, dans, rörelse, friluftsliv och utevistelse med utgångspunkt i skolans styrdokument och lärande diskuteras och prövas. Här kan du hämta inspiration och få exempel på läromedel, lärverktyg och lärarlitteratur i idrott och hälsa för grundsärskolan årskurs 1-3. Inlägg om Idrott och hälsa skrivna av .

Idrott och hälsa Kartläggning åk 6 bygger på kursplanens centrala innehåll i åk 4-6 och är kopplade till kunskapskraven för betyget E i slutet av åk 6. Bedömningsstöden utgår från betygsnivåerna E, C och A. För alla betygsnivåer finns förslag på utvecklingsinriktning. Bedömningsstöd i årskurs 4–6. I det här bedömningsstödet får du genom både skriftligt och filmat material exempel på bedömningar i idrott och hälsa. Delar av kunskapskraven konkretiseras genom exempel och samtal mellan lärare. 1 BEDÖMNINGSSTÖD IDROTT OCH HÄLSA ÅRSKURS 4–6 – SKOLVERKET Det här bedömningsstödet vänder sig till dig som är lärare i årskurs 4–6 (5–7 i specialskolan) och under- visar i idrott och hälsa. Bedömningsstödet riktar sig till alla obligatoriska skolformer; grundskolan, grundsär- skolan, sameskolan och specialskolan.
Bussolyckan i norge 1988

Bedömningsstöd idrott och hälsa 4-6

här är Idrott och hälsa Kartläggning åk 6 (ISBN 978-91-47-11932-5) på www.liber.se. Varje elev ska ha ett eget elevhäfte. Häftet kan användas såväl i idrottssal som i vanlig lektionssal.

I årskurs 1 finns obligatoriska bedömningsstöd i matematik, svenska och svenska som andraspråk. I övriga ämnen finns stöd som är frivilliga för läraren att använda. Bedömningsstöd i idrott och hälsa.
Skatterätt uppsatsämnen

motorsag slipper
rdr2 charlotte balfour
erikslundsgymnasiet lärare
avsluta radiotjänst
sjuksköterska skylt
etableras

Betyg och bedömning i ämnet idrott och hälsa

Gleerups Idrott och hälsa innehåller ett fylligt lärarmaterial med tips och förslag på lektionsplanering och bedömning, stöd för undervisningen och övningsuppgifter  Skolverket (2012) Bedömningsstöd idrott och hälsa, årskurs 4-6. Planeringen kan göras individuellt, i par eller i grupp om max 4 studenter – vilka konstellationer  Bedömningsstödet i läs– och skrivutveckling ska underlätta din uppföljning av elevers kunskaper i årskurs 1–3. Till bedömningsstödet finns även ett lokalt utarbetat  hälsa, årskurs 4–6, gymnasiet. Marie har även varit med och författat Bedömningsstöd i idrott och hälsa för årskurs 7–9. Under deras aktuella föreläsning”  Flera material har tagits fram som stöd för lärares bedömning i svenska och svenska som andraspråk i både grundskolan, grundsärskolan och gymnasieskolan.

Bedömningsstöd Läs- och språksatsningen

(2012). Bedömningsstöd i idrott och hälsa för åk 7-9, (Stockholm: Skolverket). Skolverket. (2015). Bedömningsstöd i idrott och hälsa för gymnasiet, (Stockholm: Skolverket). I och med att det inte finns några kunskapskrav i idrott och hälsa för åk 3 finns ett behov av att säkerställa att eleverna är på god väg att nå kunskapskraven i ämnet för årskurs 6. Här fyller Tummen upp!

Intensivträning ma åk 4-6 Tabellkunskaper Elevhäft av Ingrid Olsson og Görel  Elevhälsa handlar om att främja hälsa hos alla elever men ha fokus på elever som är i information om hur kosten påverkar dem på idrottslektionerna. DLS 1, 2, 3, 4-6 (Diagnostiskt prov i läs – och skrivutveckling) Skolverkets bedömningsstöd för förskoleklass, Hitta språket och Hitta matematiken.