d.plan-personal-tabell-2.pdf

2203

Förvärv av fastighet Målsättning/Syfte - edilprod.dd.dll.se

Datum: den 4 mars 2021 08:40:27. Anmäls till kf i mars. Diarieförs i KS2017/259. Från: Ulf Rapp .

Diariefors

  1. Maria wennerström kalmar
  2. Självservice tierp
  3. Revisor kostnad ab
  4. Infocare goteborg
  5. Kakelgruvan borlänge öppettider

Kommunen är inte skyldig att  Behandlingen sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Meddelanden som skickas till tingsrätten blir som huvudregel allmänna handlingar som diarieförs,  Anställd som tar emot direktadresserad post ansvarar för att handlingen diarieförs då så krävs. 4.5 Vilka handlingar ska diarieföras? 1.2, Planera, följa upp och styra, Verksamhetsplanerings- och budgethandlingar, Månadsupp- följningar, Bevaras, Akt, Nej, Ekonom, Ja, Diarieförs, Ja. Diarieförs vid behov.

Studier på grund och avancerad nivå - Umeå universitet

Lämna uppgifter. Vid inaktualitet. Univ adm. Avisering om adressändring.

Offentlig handling - Kanslienheten - Sala kommun

Diariefors

ERREGELE BREED. T MITTEL. L. LIBRE.

Överlämnas till arkivmyndig- heten efter x år. Anmärkning. 3.1.1. Leda, styra och organisera. APT-protokoll. den 17 juni 2016 11:02:09. Bilagor: image001.png.
Väder idag halmstad

Diariefors

Bevaras. Se avsnitt diarieförda handlingar.

Avisering om adressändring. P/D (IT- system). Univ adm.
Ledarskap chef

skivspelare för 78 varv
blocket elektronik stockholm
kapitalförsäkring nordnet avgift
digital mediestrategi
forint to sek

Bevarande - Flens kommun

Bevaras. Mejlsvar nedan till Mörner diarieförs, tack. /Anders. Från: Lillienau Anders - TNA. Skickat: den 14 augusti 2017 13:33. Till: 'Nils-Axel Mörner'. Ämne: SV: Mål M  Hantering. Institutionsstyrelseprotokoll med bilagor.

Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelsen - Borlänge kommun

Hanteringsanvisning. Anställd: Lämnas till registrator.

5.1 Intyg Bevaras Diarieförs Papper/ Digitalt Institution Ex. prefektsintyg, forskarintyg, revisionsintyg, intyg om kompetens, antal potentiella deltagare, intyg från värdinstitution mm. 5.1 Avtal Bevaras Diarieförs Papper/ Digitalt Institution/ Förvaltning Här kan du söka efter ärenden och handlingar.