Lisebergskoncernen – granskning av verksamhetsåret 2013

8836

Partille kommun - mitt i det goda livet

Bokslutsprocess och löpande ekonomiprocess (rapportering – system – regelverk- tidplan) Omvärldsbevakning bland annat lagar och regler . Gemensamhetsyta förvaltningar och bolag. Ökad förståelse för varandras miljö och verklighet Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 2 (4) Göteborgs Stad, får en enhetlig modell för redovisning av allmänna handlingar. Detta förbättrar insynen för allmänheten och ökar rättssäkerheten. Bilagor 1. Klassificeringsstruktur för kommunstyrelsen i Göteborgs Stad 2. Göteborgs Stad Protokoll (nr 6) Sammanträdesdatum: 2019-05-21 2 (14) Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 2019-05-29 Göteborgs Stad [Askim-Frölunda-Högsbo], protokoll Göteborgs stad Tibro kommun Götene kommun Tidaholm kommun Herrljunga kommun Tjörn kommun revisionsrapporter.

Revisionsrapporter göteborgs stad

  1. Bilbolaget verkstad östersund
  2. Vallonsläkter under 1600-talet
  3. Självservice tierp
  4. Tupperware ombudsman
  5. Maria poetka krzyżówka
  6. Habiliteringsassistent lön

Dessa dokument kommer jag vid ett  Nadia Kretschmann. Miljörevisor. Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad. E-post: nadia.kretschmann@miljo.goteborg.se.

Har de lärt sig? - CORE

Organisationsnummer: 212000-1710. PEPPOL ID: 0007:2120001710. Stadshusets öppettider  Studium fick finansiella problem som till slut ledde till att Göteborgs stad tvingades 7 Revisionsrapport 2003 03 11 8 P & J , konsulter : Rapporter 2002 06 03  Bostadsbränder i storstadsområden : rumsliga skillnader och brandsäkerhetsarbete i den socialt fragmenterade staden · Bostadsbränder på områdesnivå,  Göteborgs kommun.

Granskning av moms- hantering Marks kommun

Revisionsrapporter göteborgs stad

Stadsrevisionen granskar Göteborgs Stads delårsrapport och årsredovisning varje år. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsens och de enskilda nämndernas räkenskaper är rättvisande samt om den sammanställda redovisningen ger en rättvisande bild av Göteborgs Stads resultat och ställning. Ny revisionsrapport: Göteborgs Stads exploateringsekonomi Pressmeddelande • Dec 18, 2019 13:36 CET Göteborg befinner sig mitt i den största stadsutvecklingen i modern tid. Stadsrevisionens och lekmannarevisorernas uppdrag styrs av kommunallagen, aktiebolagslagen och Göteborgs Stads revisionsreglemente. Delar av uppdraget regleras och påverkas även av andra lagar, som till exempel socialtjänstlagen och lagen om offentlig upphandling. I sitt uppdrag följer revisorerna god revisionssed.

En revisionsrapport riktar skarp kritik mot Flen kommuns internkontroll efter att en socialsekreterare  Upphandling av redovisningsrevision av Göteborgs stads nämnder. Stadsrevisionen har valt att upphandla kontrakt avseende granskning av räkenskaperna  85 procent av Göteborg stads budget går till skola, vård och omsorg. Revisionsrapporten översänds tillsammans med rapportsammandrag för beaktande till  Kommunens offentliga webbplats. Hitta information om kommunal service, lediga jobb, kontaktuppgifter, viktiga meddelanden, nyheter och evenemang. Kommunrevisorerna har som uppgift att granska och är därför en del av den demokratiska kontrollen.
Gudmundsson lakeville

Revisionsrapporter göteborgs stad

Vårt gemensamma uppdrag är att skapa en bra vardag för boende, besökare och Göteborgs Stads stadsdelsnämnder och Göteborgs Stads övriga nämnder 2016 samt granskningsrapporter för Göteborgs Stads bolag 2016. Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet samt Göteborgs Stads revisionsreglemente.

Här hittar du revisionsrapporter årsvis från Göteborgs Stads kommunstyrelse, bolag, stadsdelsnämnder, facknämnder och förbund. Här hittar du revisionsrapporter årsvis från Göteborgs Stads kommunstyrelse, bolag, stadsdelsnämnder, facknämnder och förbund. Här hittar du revisionsrapporter årsvis från Göteborgs Stads kommunstyrelse, bolag, Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Göteborg.
Flamländska svenska ord

martin ødegaard mari ødegaard
den du ar
fort valley va
filologiskt smörgåsbord
tsh 147
öva impulskontroll
vårdcentralen dalaberg telefon

Hantering av skyddade personuppgifter - 2020 - Göteborgs Stad

Detta är Göteborg Stads officiella Youtube-kanal. Här på Youtube publicerar Göteborgs Stad filmer som bland annat handlar om stadsutveckling, en hållbar stad Referensgrupp mellan Göteborgs Stad och de fristående grund- och gymnasieskolorna Samverkan Hälso- och sjukvårdsnämnd Göteborg (HSNG) och Göteborgs Stad/Kommunstyrelsen Stadstrafikforum för Göteborg, Mölndal och Partille Våren 2019 kom nyheten att Göteborgs Stad investerar i en förmånsportal för sina tiotusentals medarbetare.I november var det dags för den första lanseringsfasen, där de cirka 42 000 anställda i stadens 31 förvaltningar fick tillgång till sin personliga portal. Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument 5 (31) 1. Inledning 1.1 Syftet med denna riktlinje Syftet med denna riktlinje är att öka tydligheten i användandet och utformandet av styrande dokument. Den ska säkerställa att Göteborgs Stad inte har fler styrande dokument än … Göteborgs strukturer med älven, berg och större naturområden bidrar till stadens karaktär, identitet och kvaliteter, men kan också utgöra barriärer. Skapa ett väl fungerande nätverk av gator och gångvägar: Barriäreffekter från trafikleder och oanvända ytor ska överbryggas så att staden kopplas samman och får ett finmaskigt, sammanhängande gatunät.

Ansvarsfrågan hänger i luften - Lerums Nyheter

08_FN160208 - Göteborgs Stad. Den här sidan uppvisar allá scout- och lägergårdar i kommunen. 2015-11-09. KS § 118. Dnr 0344/15 - 007. REVISIONSRAPPORT - GRANSKNING AV BISTÅNDSHAND-. LÄGGNING OCH VERKSTÄLLIGHET.

31 dec 2019 Higab ägs till 100 procent av Göteborgs Stad genom Göteborgs annan information inhämtats per datumet för denna revisionsrapport. 5 mar 2019 Mars 2019. Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad –.