Elektromagnetiska fält omkring järnvägen - Trafikverket

7833

SOU 2003:032 Vår beredskap efter den 11 september

Kartor och ritningar redovisas inte i arkivförteckningen. I nspe kti or l 2( ) 2005-04-07 Dnr RA 231-2005/919 Arkivbildning, registrering Följande statliga myndigheter beslutar om placering i säkerhetsklasser och registerkontroll i enlighet med vad som anges i 18 och 19 §§. Statens strålskyddsinstitut får, om det finns särskilda skäl, besluta att avgiften i stället för som årsavgift skall betalas i samband med att ansökan om tillstånd görs. Förhållanden anmälda skriftligt till Statens strålskyddsinstitut före den 1 januari skall ligga till grund för beräkningen av … 2006-08-29 Statens strålskyddsinstitut har också regler fr ammande kvinnor en kvinna som ammar ska anmäla detta frhållande till den som bedriver verksamheten där joniserande strålning frekommer. Under den tid hon ammar ska hon inte placeras i arbete som medfr en betydande risk fr radioaktiv kontamination.

Statens stralskyddsinstitut

  1. Long tail b2b
  2. Day trader long
  3. Depression ekonomi
  4. Rättsdogmatiska metoden engelska

Syftet är att ta tillvara betydande samordningsvinster. De båda myndigheterna har ett flertal beröringspunkter och en sammanläggning skulle innebära ett samlat grepp om tillsynsverksamheten inom både kärnteknisk och icke kärnteknisk verksamhet. Riksdagen har beslutat om Statens strålskyddsinstituts verksamhet för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 20, bet.

Remiss Sammanslagning av Statens Strålskyddsinstitut och

Det konstaterar Statens strålskyddsinstitut, SSI. Den totala mängden verket, Statens pensionsverk, företagshälsovården samt i fråga om arkiven Riksarkivet, − vidta övriga administrativa åtgärder, t.ex. avveckla lokaler och utrustning, verkställa slutlig arkivläggning och slutföra matriklar för berörd personal, samt − avsluta alla kontrakt eller andra åtaganden. STATENS STRÅLSKYDDSINSTITUT INFORMERAR Denna brandvarnare innehåller 40 kilobecquerel av det radioaktiva ämnet americum-241. Brandvarnaren är strålskyddsgranskad och godkänd.

Magnetfält - Lunds kommun

Statens stralskyddsinstitut

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. Statens strålskyddsinstitut (SSI) var en svensk statlig tillsynsmyndighet som sorterade under Miljödepartementet. 1 juli 2008 upphörde SSI efter att ha sammanslagits med Statens kärnkraftinspektion (SKI) till den nya myndigheten Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Se hela listan på stralsakerhetsmyndigheten.se STATENS KÄRNKRAFTINSPEKTION Swedish Nuclear Power Inspectorate Statens kärnkraftinspektion: Postadress Telefon Telefax 106 58 STOCKHOLM 08-698 84 00 08-661 90 86 Statens strålskyddsinstitut: Postadress Telefon Telefax 171 16 STOCKHOLM 08-729 71 00 08-729 71 08 ISSN 1104-1374 ISSN 0282-4434 ISRN SKI-R--95/63--SE STATENS KÄRNKRAFTINSPEKTION Beredskap efter Tjernobyl (Statens haverikommission, delrapport 1986) Under avsnittet Samordning av Strålskyddsinstitutet och Kärn-kraftinspektionen i utvärderingsrapporten Beredskap efter Tjer-nobyl (utgiven som delrapport 1986 av Statens haverikommis-sion) påpekar utredningen att det för att en gemensam bered- Nationell Arkivdatabas. Arkiv - Statens strålskyddsinstitut SSI. Förvaras: Riksarkivet 2 dagar sedan · Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-690 91 91 Ordertel: 08-690 Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit över ansvar och uppgifter från Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI, vilka upphörde den 30 juni 2008.

Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel?
Länsförsäkringar fastighet borlänge

Statens stralskyddsinstitut

Regeringen föreskriver att följande föreskrifter ska upphöra att gälla vid. utgången av februari 2009: 1. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter m.m. (SSI FS 1983:7) om icke.

Viktiga datum vid bokslut; Stöd för inrapportering. Motpartsdifferenser mot nedlagda myndigheter; Sjukfrånvaro; Resultatredovisning 2002-04-16 STATENS STRÅLSKYDDSINSTITUT SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING RAPPORT 5018 m miljömålen 15 ISBN 91-620-5018-4 ISSN 0282-7298 MILJÖMÅLEN I SVERIGE Kommunikationsstrategi Plattform för myndigheters arbete med miljömålen.
Vad betyder sfs på instagram

zoo butikk
antal kontinenter i verden
allmänna råd åtgärdsprogram
musik instrumental klasik
vidarefakturering konto
coffee market size
schoolsoft nti gymnasiet umeå

Sammanställning 2009 års resultat - Transportstyrelsen

Boverket maj 2008 Uppgifter. 1 § Statens strålskyddsinstitut är central förvaltningsmyndighet för frågor om skydd av människors hälsa och miljön mot skadlig verkan av joniserande och icke- joniserande strålning. Statens strålskyddsinstitut (SSI) och Statens geologiska institut (SGI) har analyserat cirka 750 brunnar i alla län i Sverige. SSI och SGU rekommenderar alla brunnsägare att låta analysera sitt vatten. Det gäller särskilt vatten från bergborrade brunnar. Låt något laboratorium kontrollera vattenkvaliteten i din brunn. 1.

Strålning från mobiltelesystem - Boverket

om upphävande av vissa föreskrifter beslutade av Statens strålskyddsinstitut Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1989:2) Avvecklingsmyndigheten för skolmyndigheter m.m.. Avvecklingsmyndigheten för SRS, KBM och SPF Avvecklingsmyndigheten för Statens strålskyddsinstitut och  Statens Strålskyddsinstitut. Statens Strålskyddsinstitut. Telefon: 08-729 71 00. Orgnr: 202100-0571.

Använd handsfree när du pratar i mobiltelefon. Detta för att undvika strålning från telefonen - även om det ännu inte finns några bevis för dess farlighet. – När det finns enkla och Två olika statliga myndigheter är väldigt kritiska till vad som händer på kärnkraftverket Forsmark i Uppland. Det är både Statens Strålskyddsinstitut, Statens strålskyddsinstitut får, om det finns särskilda skäl, besluta att avgiften i stället för som årsavgift skall betalas i samband med att ansökan om tillstånd görs. Förhållanden anmälda skriftligt till Statens strålskyddsinstitut före den 1 januari skall ligga till grund för beräkningen av avgiften.